Energeticky účinná okna?

Zvyšuje se počet zájemců o energeticky úsporné budoy. Vzhledem k rostoucí poptávce po tomto typu investic se také zvyšuje role okna s vylepšenými tepelnými parametry. To znamená, že snižují energetické ztráty a ušetří značné množství paliva, které se používá pro vytápění bytu nebo domu.

Energeticky úsporné okna se vyznačují použitím při výrobě moderních materiálů a vyšší množství skla, a materiálu použitého pro konstrukci profilů (z důvodu jejich větší šířky) a těsnění, které se liší z hlediska vlastností od ostatních oken. Hledáte energeticky úsporné okna, tak byste měli začít stanovením tepelných parametrů, které vás zajímají. Nejdůležitější jsou: Uw = součinitel prostupu tepla okna Af  = povrch rámu Uf  = součinitel prostupu tepla rámu Ag = plocha zasklení Ug = součinitel prostupu tepla zasklení Lg = obvod zasklení Ψ = lineární součinitel přestupu tepla pro zasklení Níže je uveden stručný popis základní charakteristiky, které by mělo mít každé okné energeticky účinnější. parametry. To znamená, že snižují energetické ztráty a ušetří značné množství paliva, které se používá pro vytápění bytu nebo domu.

 

  • Uw. Jedná se o parametr označující součinitele prostupu tepla pro celé okno. Je-li tento faktor nižší, méně tepla “uteče” z našeho domu. Podle aktuální technické požadavky okno by mělo mít Uw = 1,8 nebo 1,7 W / m2K v závislosti na regionu.
  • Tloušťka rámu. Je to velmi důležitý faktor, který má vliv na termiku okna, jelikož v klasických oknéch táto tloušťka má průměrně 68 mm, a tloušťka energeticky úsporného okenního rámu je až 100 mm.
  • Izolačníš-sklo s tepelnou podložkou. Použití tohoto typu uspořádání snižuje koeficient přenosu tepla, což vede k reálnému zisku v počtu 30% vyplývající z použití ménšího počtu paliva.
  • Zvýšený počet těsnění a zvětšená jejích celková plocha. Následkem toho je menší množství studeného vzduchu v domu. Standardní u energeticky úsporn okna, jedno těsnění podříznutí Povrch kontaktu s rámem 8 mm. Výhodou těchto oken je bezesporu inovativní řešení, které je pro utěsnění hran a těsnění na kombinaci prahu a okenního Standardem u energeticky účinných oknen je dorazové těsnění o ploše kontaktu s rámem 8 mm.  Výhodou těchto oken je bezesporu inovativní řešení, kterým je těsnění hranové a těsnění na kombinaci okapnice a okenního rámu.

Pokud jde o truhlářství, Okna Vaza má nyní jedén z nejlepších na trhu produktů určených pro použití v energeticky úsporných stavbách .

Takovým řešením je okno Ergono.

Okno Ergono má jedinečné vlastnosti, které mohou být použity při budování energeticky úsporných domů dosahující energetické třídy A. Má nejvyšší hodnocení, pokud jde o energetickou účinnost a plně odpovídá výše uvedeným potřebám. Výrobek má velmi praktické konstrukční možnosti, jak  6-ti komorové profily renomované značky VEKA , které mají šířku 90 mm. Velmi dobře zapadá do současných trendů v konstrukci energeticky úsporných domů, ve kterých stále  častěji dominují velké, prosklené plochy a užívání oblouků.