ARTLINE

Systém Artline se vyznačuje neviditelným rámem a velkými zaskleními. Hlavní roli zde hraje tzv. optika bezrámových prosklení, díky níž je rám křídla skrytý za rámem zárubní, a rám zárubní za zatepleném budovy. Ve výsledku je dosaženo oken se zvenčí téměř neviditelnými rámy a ve vztahu k tradičním okenním systémům obřími plochami prosklení.

 

TEPELNÁ IZOLACE

Uf = 1,0 W/m²K Uw = 0,83 W/m²K Ug =0,5 W/m²K

TĚSNOST

Třída 7A

AKUSTIKA

Rw až 50 dB

ZASKLENÍ

min. tloušťka 34 mm max. tloušťka 60 mm

VLASTNOSTI VÝROBKU

  • renomovaný německý 6komorový profil
  • šířka profilu 82 mm třída A
  • přelomová funkčnost – optické skrytí rámu křídla za rámem zárubní
  • Vícekomorový profil je vybaven systémem tří těsnění, má skvělý součinitel prostupu tepla Uf =1,0 W/m²K
  • využití různých variant trojskel, jejichž tloušťka se pohybuje v rozmezí 34-60 mm
  • vysoká ochrana před hlukem