Profily BRUEGMANN

Profilový systém ArtLine

Okna vyráběná z profilů Artline firmy BRÜGMANN jsou ideálním produktem, který pomůže snížit spotřebu energie. Křídlo částečně odsazené od rámu, oblý rám a široká nabídka zasklívacích lišt vyhoví nárokům kladeným na vzhled nových oken. Stěny tloušťky 3 mm vyrobené z polyvinylchloridu splňují všechny stavební a ekologické normy. Nabídka různého typu zasklení, výběr z více než 40 barev, dokonalý součinitel prostupu tepla a široké možnosti použití staví okna před nabídku konkurence. Díky svým ideálním technickým parametrům jsou často používány v individuální a bytové výstavbě. Okna představují ideální spojení vysoké kvality s širokými možnostmi použití. Jedná se o 30% recyklát.

Hodnocení:
    • param1
    • param2