PERFECTLINE

Perfectline je generace vícekomorových profilů s klasickou a velice elegantní linií. Systém Perfectline umožňuje vytvořit dokonalá okna zajišťující obyvatelům ještě lepší ochranu před ztrátou tepla a hlukem.

 

TEPELNÁ IZOLACE

Uw ≥ 1,1 W/m²K Ug = 0,6 W/m²K

TĚSNOST

Třída 7A

AKUSTIKA

Rw až 50 dB

ZASKLENÍ

min. tloušťka 14 mm max. tloušťka 42 mm
 

VLASTNOSTI VÝROBKU

  • 5komorový profil, skvělá tepelná izolace a efektivní tlumení
  • vynikající součinitel prostupu tepla U=1,2 do 1,3 W/m²K
  • šířka profilu 70 mm – lepší energeticky úsporné hodnoty, stabilita a bezpečnost
  • zasklívací lišta v jedné rovině s povrchem křídla – harmonie a estetický styl
  • větší možnosti zasklení se sílou (od 14 do 42 mm) – bez nutnosti použít další profily
  • kování v křídle, v rámu a proti vloupání – montáž přes několik stěn profilu; zvýšení bezpečnosti
  • skvělý průřez ocelové výztuže – možnost dalšího upevnění kování a montáže nosných prvků
  • ocelové výztuže – dokonalá statika, dlouhodobá funkčnost a větší bezpečí před vloupáním
  • tloušťka vnějších stěn profilu neklesá pod 2,8 mm – parametry nejvyšších standardů RAL a třídy A